Velkommen til Vuggestuen Fjordløkken

Vi har hver dag fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring

Feriepasning

Se hvilke dage vi holder lukket.

Pædagogik ➞

Læs mere om vores tilgang til pædagogikken her.

Kontakt os ➞

Find kontaktinfo på os her.

Feriepasning ➞

Læs mere om feriepasning her.

Personale ➞

Mød vores kompetente personale her.

Om vuggestuen

Vuggestuen Fjordløkken blev bygget i 1987, og er en selvejende institution. Vuggestuen er normeret til 45 børn og der er 15 ansatte i huset.  I vuggestuen har vi løbende pædagogstuderende tilknyttet. Vi er i vuggestuen opdelt på 4 stuer, hvor der løbende er mellem 8-12 børn på den enkelte stue.

Vi anser det for vigtigt, at det enkelte barn oplever sin egen stue som en fast base. Når barnet er klar dertil, understøtter vi, at barnet går på opdagelse i sin “verden”. At gå på besøg på andre stuer, bevæge sig rundt i hele huset, at skabe nye kontakter og danne nye relationer med andre børn og voksne.

En dag i vuggestuen

Ingen dage er ens, dog har vi en fast dagsrytme, som medvirker til genkendelighed og tryghed for barnet. Dagsrytmen er et generelt udgangspunkt. Vi tager udgangspunkt i barnets egen dagsrytme, hvorfor sove- og spisetider tilrettelægges for den enkelte.

Dagsrytmen i huset er som følgende: (Alle tider er ca. tider).

Kl. 06.45 ( eller 06.15)- 07.15:  Vi begynder dagen på en stue. Møder barnet kl. 06.45 og derefter forventes det, at barnet har spist morgenmad derhjemme. I dette tidsrum er der endnu ikke mange børn. Børnene leger på kryds og tværs, lærer hinanden at kende på tværs af stuerne.  Alle børnene bliver fortrolige med husets voksne, idet de om morgenen mødes af husets personale på skift i løbet af ugens dage.

Kl. 07.15 – 08.00: Der er nu flere børn og mere personale og vi fordeler os på 2 stuer i huset. Børnene har mulighed for frit at bevæge sig mellem disse stuer.

Kl. 08.00 – 09.00: Vi fordeler os på de 4. stuer, og alle børnene er nu sammen med deres stuekammerater på deres faste stue. Vi spiser dagens første måltid, og hygger ved bordet med sang, historier og oplevelser, som børnene ønsker at dele ved dagens begyndelse. Vi snakker om, hvad vi skal lave i dag.

Kl. 09.00 – 10.30: Formiddagen vil på hver stue tilrettelægges ud fra såvel børnenes alder som kompetencer. Der tilbydes aktiviteter, som  kan være leg på stuen eller legepladsen, rytmik på stuen eller i fællesrummet og ture ud af huset i nærområdet.  Vi forsøger i dette tidsrum at dele børnene på stuerne op i mindre grupper for at sikre overskuelighed, tryghed, rolige rammer og ikke mindst tid og rum til fordybelse.

Kl. 10.30 – 11.30: Vi spiser middagsmad i små grupper.

Kl. 11.30 – 12.00: Tiden bruges på afslutning af måltidet og børnene puttes, når de er klar til middagslur.

Kl. 12.00 – 14.00: I dette tidsrum sover de fleste børn. Når børnene er små, sover de i en af husets barnevogne (hvert barn har sin egen). De lidt større børn sover i en krybbe – (igen har hvert barn sin egen). Senere sover børnene i en sovepose på en madras inde på en stue. De yngste af børnene har brug for en formiddagslur, og sover derfor ikke altid i dette tidsrum. De nyder derfor samværet med jævnaldrende og husets voksne i fællesrummet. De yngste bliver her hurtigt fortrolige med husets voksne, som ikke er på deres egen stue.

Kl. 14.00 – 14.30: De fleste er nu vågnet og er klar med ny energi. Vi spiser her dagens 3. og sidste måltid.

Kl. 14.30 – 16.00: Med udgangspunkt i børnegruppen er der leg ude som inde.

Kl. 16.00 – 16.45: Mange børn af nu afhentet, og vi samles igen.  Vi er ofte ude i sommerhalvåret.

Kl. 16.45: Vi siger tak for en dejlig dag og vuggestuen lukker.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

15 + 5 =