Forældresamarbejde

Kontakt os

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag kl. 06.45 – 16.45
Tirsdag   kl. 06.45 – 16.45
Onsdag  kl. 06.45 – 16.45
Torsdag  kl. 06.45 – 16.45
Fredag    kl. 06.45 – 15.45

Forældresamarbejde

I Vuggestuen Fjordløkken lægger vi vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældre.

I forbindelse med jeres barns opstart anbefaler vi tid til en god indkøring, hvor I som forældre er med. Det er en stor forandring i et lille barns liv at skulle væk fra mor og far, og det er afgørende at såvel forældre som barn bliver trygge ved aflevering.  
At begynde i en vuggestue, er for mange børn deres første oplevelse med en ukendt omverden, hvor det ikke er de nære og betydningsfulde omsorgspersoner, de skal være sammen med. Indkøringsperioden kan derfor være med til at skabe grobund for barnets oplevelse af sin omverden som et trygt sted.
De erfaringer barnet får her, kan det bruge når dets omverden udvider sig yderligere i takt med barnets alder. Indkøringsperioden kan derfor ses som en periode, hvor ” vi øver” os i adskillelse. Vi kan øve dette i barnets tempo i huset, ved at mor/far går fra og får en kop kaffe for så at vende tilbage igen. Barnet erfarer, at når mor og far går, så kommer de igen.  
For at støtte processen har vi i vuggestuen også oprettet legestue for kommende forældre, så forældre såvel som barn kender rammerne, huset, børn og voksne allerede inden  opstarten. Se mere under fanebladet legestue.

Vi inviterer nye forældre til et opstartmøde, hvor vi sammen har dialog om vuggestuens hverdag, I får hilst på personalet og I kan som forældre videregive oplysninger til os om jeres barns liv indtil nu. Vi får talt om forventninger til hinanden, og at vi her i huset vægter tæt dialog. Der er naturligvis også en masse praktiske ting, vi sammen skal have på plads.

Leder og personale står altid til rådighed med råd og vejledning ved behov.

Opstår der bekymring hos jer som forældre eller os som personale om dit barns udvikling og trivsel, er det vigtigt, at vi taler sammen om det. Ved behov samarbejder vi tværfagligt, altid med inddragelse af jer forældre. Vi samarbejder med fysioterapeuter, talepædagoger, psykologer via Aabenraa Kommunes PPR,  såfremt det taler for barnets bedste.

Forældresamtaler:

Vi tilbyder samtaler med en af stuens pædagoger. Den første tilbydes I, når jeres barn har været ca. 3 måneder i vuggestuen. I denne samtale taler vi om, hvordan jeres barn trives og hvordan den første tid har været for jeres barn og jer. Når jeres barn er ca. 2 1/2 år gammelt, vil vi, sammen i dialog, tale om jeres barns udvikling og trivsel, og vi taler om, hvilke områder vi fælles skal have fokus på, inden barnet skal i børnehave.

HUSK I er altid velkommen til at bede om en samtale med personalet, hvis I har behov for det.

Jeres barns skift fra vuggestue til børnehave:

I Dagtilbudsloven lægges der vægt på sammenhæng og kontinuitet mellem forskellige dagtilbud. Derfor har Aabenraa kommune udviklet er overgangsskema, som skal medvirke til, at de relevante informationer gives videre, og at det sker skriftligt og med samtykke fra jer som forældre. Skemaet udfyldes derfor umiddelbart før jeres barn stopper i Vuggestuen Fjordløkken – og når den tid kommer, vil I selvfølgelig modtage yderligere information herom.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

3 + 4 =