Institutionsbestyrelsen

Kontakt os

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag kl. 06.45 – 16.45
Tirsdag   kl. 06.45 – 16.45
Onsdag  kl. 06.45 – 16.45
Torsdag  kl. 06.45 – 16.45
Fredag    kl. 06.45 – 15.45

Referater fra bestyrelsesmøder

04.01.18: Bestyrelsesmøde her
31.01.18: Ekstraordinært bestyrelsesmøde her
15.03.18: Bestyrelsesmøde her
18.04.18: Bestyrelsesmøde her
11.06.18: Bestyrelsesmøde her
11.09.18: Bestyrelsesmøde her
28.11.18: Bestyrelsesmøde her
07.01.19: Bestyrelsesmøde her
19.02.19: Bestyrelsesmøde 
01.04.19: Bestyrelsesmøde

Institutionsbestyrelsen

Selvejende daginstitutioner adskiller sig på flere måder fra kommunale børnehaver og vuggestuer. Hovedopgaven er for begge typer institutioner den samme – nemlig at give børnene omsorg, trivsel, udvikling, læring og dannelse – men på andre områder er der væsentlige forskelle. Det gælder f.eks. forholdet til kommunen, og ikke mindst forældrebestyrelsens ansvar og kompetencer.

Vuggestuen Fjordløkken er en selvejende institution, som har driftsaftale med Aabenraa Kommune. Det betyder, at vi arbejder under de gældende politikker i Aabenraa Kommune, og at vi er en del af Aabenraa Kommunes vifte af dagtilbud.

En selvejende institution er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed. Den kan i modsætning til kommunale institutioner eje sine egne bygninger og tage imod gaver eller arv.

Bestyrelsen i en selvejende daginstitution fungerer ikke som en forældrebestyrelse i en kommunal institution. Nogle af opgaverne i de to typer bestyrelser er de samme, men i selvejende daginstitutioner har bestyrelsen betydeligt mere ansvar og større beføjelser. Faktisk kan den langt hen ad vejen sammenlignes med en bestyrelse i en privat virksomhed.

Bestyrelsen i en selvejende daginstitution er den øverste myndighed i institution og er ansvarlig for institutionens drift. Bestyrelsen har det juridiske og det økonomiske ansvar, og den står for at ansætte eller afskedige personale.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

10 + 1 =