Velkommen til Vuggestuen Fjordløkken

Dyk ned på vores hjemmeside og søg det, som du netop gerne vil oplyses om. Vi håber, du finder det, som du har brug for.
Har du spørgsmål, eller er du nysgerrig på at se vores vuggestue og lokaliteter, så ring eller skriv en mail og lav eventuelt en aftale.
Det er du altid velkommen til.

Pædagogisk læreplan ➞

Læs mere om Den styrkede pædagogiske læreplan her.

Legestue før start i vuggestue ➞

Læs mere om vores legestue her.

Forældresamarbejde ➞

Læs mere om vores forældresamarbejde her.

Kostpolitik ➞

Find mere info om vores kostpolitik her.

Om vuggestuen

Vuggestuen Fjordløkken er en selvejende daginstitution under Foreningen De Danske Børneinstitutioner.
Den ligger placeret i den sydlige bydel tæt på skov og strand. 

Vuggestuen er i et plan og blev bygget i 1987. Vi har ca. 45 børn i alderen 0-2 år fordelt på 4 stuer: blå, rød, gul og grøn. Stuerne er for børnene en fast base med mulighed for at danne relationer på tværs af vuggestuen.
Personalegruppen er på ca. 15 ansatte. 

De 4 stuer er alle indrettet lyst og venligt med store vinduespartier og med kig ud til legepladsen. Desuden er der et fællesrum, hvor der foregår leg i mindre grupper, sammenkomster m.m.
Alle disse rum er indrettet med læringsmiljøer, hvor alle former for leg kan være i centrum.

Vi har vores eget storkøkken, hvor et sundt og nærende måltid er af højt prioritet. Vi er certificeret med det Økologiske Spisemærke i Sølv og tilpasser måltidet til det enkelte barns behov. 

Vi har en unik og skøn naturlegeplads. Den er indrettet med forskellige udviklings-, lærings- og fordybelsesrum med både fladt og bakket terræn.
Nærmiljøet omkring vuggestuen byder på fine gangstier til gåture ved strand, skov og å. Når vi skal længere væk på tur, benytter vi os af vores klapvogne og ladcykler.
Natur og udeliv er en stor del af vores hverdag og pædagogik, og derfor er det også oplagt, at vi er certificeret som ”Grønne Spirer”.

Vi er en selvejende institution under ”Foreningen De Danske Børneinstitutioner” (FDDB) – bliv medlem: se her

Som selvejende institution er vi en del af en kommunal driftsoverenskomst. Som i de kommunale institutioner føres der pædagogisk tilsyn en gang årligt, personalenormeringen er den samme og FDDB-lederne er med på de kommunale ledermøder.
FDDB-institutionerne holder også egne leder- og netværksmøder, og vi har vores eget administrationskontor.

Visioner

I Vuggestuen Fjordløkken vil vi gerne kendes for at være et sted med livsglade og aktive børn og engagerede medarbejdere. Her opleves et godt børne- og læringsmiljø, hvor der er tid og rum til fordybelse, nysgerrighed og lyst til læring.

Derfor er det vigtigt:

 • at alle – børn, forældre og personale – oplever, at Vuggestuen Fjordløkken er et rart sted at være, og hvor der i hverdagen opleves glæde med omsorg, tryghed og nærvær
 • at vi både ser på det enkelte barns og gruppens psykiske og fysiske behov.
  Vi sikrer, at det enkelte barn oplever gode relationer samt ro og tid til fordybelse i overskuelige rammer, i mindre såvel som større grupper.
 • at vi tager børnenes signaler alvorligt, når de f.eks. giver udtryk for sult, træthed eller ønske om kontakt.
 • at børnene er en del af et fællesskab, hvor der skabes muligheder for deres læring i leg, i pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner.
 • at børnene får en sund, nærende og alsidig kost med sanselige oplevelser og udviklende madkultur.
 • at vi bruger naturen i vuggestuen og i det lokale område. Her er udgangspunktet, at vi i fællesskab får oplevelser i naturen og udforsker naturen ved brug af krop, sanser og sprog.
 • at vi ser vuggestuens morgenmodtagelse som betydningsfuld og skaber rammer og rutiner, som hjælper barnet til at tackle overgangen mellem dét at tage afsked med sine forældre og sige goddag til en ny dag i vuggestuen.
 • at forældre oplever en imødekommenhed med dialog, hvor de involveres og medinddrages, og hvor de altid efter ønske/behov kan få en samtale vedrørende deres barn.
 • at alle oplever sig anerkendt, dvs. at alle får en grundlæggende oplevelse og følelse af: Jeg har retten til at være mig.
 • at Vuggestuen Fjordløkken har specielle kompetencer i småbørnspædagogik og høj faglig indsigt, som omsættes til praksis, og hvor ”Den styrkede pædagogiske læreplan” udgør rammen for det pædagogiske arbejde. 
 • at vi handler på det, vi ser, og vi forsøger at finde den bedste løsning. 

Madordning og økologi

I Vuggestuen er måltiderne et vigtigt omdrejningspunkt i børnenes hverdag. Dette gælder både i vores pædagogiske og køkkenfaglige arbejde. Madkultur og måltidspædagogik er en vigtig del af børnenes maddannelse, deres madmod og madglæde. Under et måltid skal de have lov til at undersøge og lære, fordi nysgerrigheden hører med, og motoriske udfordringer øves og læres. Visuelle indtryk og smagssansen er dele af det sanselige, der sættes i spil. Her er det helt individuelt, hvad barnet oplever, sanser og lærer. De måltider, som børnene får, foregår i et fællesskab, hvor kultur og dannelse hele tiden er i spil, og hvor de voksne er rollemodeller for børnene. 

Selvom måltiderne hører fællesskabet til, er vi særligt opmærksomme på, at et måltid tilpasses barnets behov i forhold til alder, sult og træthed.

Gode madvaner grundlægges i barndommen, og daginstitutionen er et oplagt sted, hvis man vil påvirke hvad børn rent faktisk spiser, og hvordan de spiser, fordi børnene får dækket mellem 45 og 70 procent af deres daglige energibehov i institutionen. Det handler ikke kun om, at børnene skal være mætte, men at de får både viden, madkompetencer, forståelse og nogle gode oplevelser med maden og de muligheder for fællesskab, som måltidet også rummer,” siger Bente Stærk, souschef for Ernæring i Fødevarestyrelsen og formand for Måltidspartnerskabet”.

I vuggestuen har vi forældrebetalt mad- og frugtordning. Se mere om forældrebetalt madordning under ”Information”.

Økologisk spisemærke
Vi har i vuggestuen det Økologiske Spisemærke i Sølv. Vi vil gerne være miljøbevidste og tænker bæredygtigt. Derfor handler vi økologisk og producerer og tilrettelægger alle børnenes måltider med omtanke.  

Økologiske fødevarer er produceret uden brug af sprøjtemidler, og kun ganske få tilsætningsstoffer er tilladte i dem.

Læs mere om Vuggestuens kostpolitik – Se under fanen: Politikker

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

7 + 8 =