Gode overgange hjem / vuggestue / børnehave

Kontakt os

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag kl. 06.45 – 16.45
Tirsdag   kl. 06.45 – 16.45
Onsdag  kl. 06.45 – 16.45
Torsdag  kl. 06.45 – 16.45
Fredag    kl. 06.45 – 15.45

Gode overgange hjem / vuggestue / børnehave

Barnets start i vuggestuen

Sammen skal vi give jeres barn den bedste start i overgangen fra hjem til vuggestue. Som forældre har I en stor betydning for, hvordan jeres barn kan få en blid og tryg start. Det betyder, at det er vigtigt, at vi skaber gensidig tillid og respekt for hinanden. Et godt samarbejde er grundlaget og den bedste betingelse for, at jeres barn trives, lærer, udvikles og dannes.  

Kom på besøg
Det første skridt for at dit barns fremtid i en daginstitution bliver tryg er, at I som forældre er trygge ved at aflevere jeres barn hver dag.
Vi vil derfor opfordre jer til ringe så vi kan aftale et tidspunkt for et besøg, inden jeres barn evt. begynder i vuggestuen.
Her vil I få mulighed for at se vuggestuens rammer og stille spørgsmål, og vi vil meget gerne fortælle jer om vores hverdag i vuggestuen.
Hvis I ikke har skrevet jeres barn på ventelisten til vuggestuen inden besøget, og jeres mavefornemmelse er som den skal være, så skriv jeres barn på ventelisten via Aabenraa Kommunes Digitale Pladsanvisning.

I Fjordløkken vægter vi en god overgang mellem hjem og vuggestue.

Hjælp til en god begyndelse i vuggestuen:

  • Støt op om muligheden for at komme i legestue inden barnets start i vuggetuen. 
  • Afsæt god tid i begyndelsen til at være sammen med dit barn i vuggestuen og gør dagene korte. Aftal med stuens personale, hvordan I gør det bedst. 
  • Stil spørgsmål til det, der undrer jer, og det er vigtigt, at vi får afstemt gensidige forventninger.
  • I starten aftaler stuepædagogen en opstartssamtale sammen med jer. Her fortæller I om jeres barn, dets start på livet, vigtige informationer, og om hvordan det trives. 

Fortæl om jeres barns vaner og rutiner, særlige hensyn og om jeres barn har en elsket ting som for eksempel en bamse, dyne eller lignende, som kan tages med i vuggestuen. Det kan være med til at give barnet tryghed.

Børnehave:

Når barnet er ca. 2,5 år aftales en forældresamtale, hvor vi bl.a. taler om barnets kompetencer, og hvilke der skal styrkes for at gøre barnet så robust som muligt til en børnehavestart.

I nogle tilfælde kan der inden børnehavestart være behov for, at vi aftaler et overdragelsesmøde mellem børnehave, forældre og vuggestuen. 

Skriv dit barn op i børnehaven i god tid via den digitale pladsanvisning. Afsæt tid til besøg og indkøring inden starten i børnehaven.

Overgangsskema:
Der sendes altid et overgangsskema fra vuggestuen til børnehaven eller ved et eventuelt skift til en anden vuggestue eller dagpleje. Skemaet udfyldes med relevante oplysninger af jer forældre og personale fra barnets stue. Det udfyldes med jeres samtykke. På denne måde kan vi hjælpe barnet på vej og være med til give det den bedste start og overgang til en ny daginstitution.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

11 + 9 =