Institutionsbestyrelse

Kontakt os

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag kl. 06.45 – 16.45
Tirsdag   kl. 06.45 – 16.45
Onsdag  kl. 06.45 – 16.45
Torsdag  kl. 06.45 – 16.45
Fredag    kl. 06.45 – 15.45

INSTITUTIONSBESTYRELSE

Vuggestuens institutionsbestyrelse består af 1 formand, 1 næstformand, 3 øvrige medlemmer og 2-3 suppleanter.

Institutionsbestyrelsen 2023-2024:

Formand: Trine Cecilie Dahl

Øvrige medlemmer:
Næstformand: Maria Fredensborg Thomsen
Medlem: Maja Lykke Schmidt, Jonas Thorsen Carstensen, Dan Krongaard Ketelsen
Suppleanter: Morten Lund Westphal, Isabella Bahr Krämer, Marc Brunnenberger Mc Kenzie

Der er generalforsamling den 25. september 2024 med valg til ny bestyrelse.

Referater fra bestyrelsesmøderne sendes ud på Aula.

At være forældre til børn i en selvejende institution

I en selvejende daginstitution har en institutionsbestyrelse en særlig vigtig opgave. Det er at understøtte vuggestuens arbejde og kvalificere samarbejdet. Det vil sige, at forældre og personale skal samarbejde om at give børnene de bedste muligheder for at udvikle sig, lære, trives og dannes. 

Som institutionsbestyrelse har man et vist ansvar og visse beføjelser. I en selvejende institution har bestyrelsen et arbejdsgiveransvar. Den har det overordnede personaleansvar, og den skal vurdere, om vuggestuen har et godt arbejdsmiljø med trivsel og faglig udvikling, som giver et godt børnemiljø. 

Bestyrelsen er også med til at drøfte vuggestuens pædagogik og med til at tage principbeslutninger. Her er det også et lovkrav, at forældrene inddrages i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. 

Desuden og ikke mindst har institutionsbestyrelsen det overordnede ledelsesansvar for, at vuggestuens budget udmøntes hensigtsmæssigt. 

Det er af stor betydning for en fungerende institutionsbestyrelse, at man fra de øvrige forældre i daginstitutionen mærker engagement og opbakning til det, man er valgt til. 

Den daglige pædagogiske ledelse og drift varetages af vuggestuens leder.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

8 + 9 =