Øvrige samarbejdspartnere

Kontakt os

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag kl. 06.45 – 16.45
Tirsdag   kl. 06.45 – 16.45
Onsdag  kl. 06.45 – 16.45
Torsdag  kl. 06.45 – 16.45
Fredag    kl. 06.45 – 15.45

vrige samarbejdspartnere 

For at fremme barnets trivsel samarbejder vi med PPR, psykologisk, pædagogisk rådgivning som er børnepsykolog, børne- ergoterapeut/fysioterapeut og tale- hørekonsulent. Desuden samarbejder vi med sundhedsplejerske, sagsbehandlere samt specialpædagog fra Specialpædagogteamet.
Disse eksterne samarbejdspartnere kender vi rigtig godt, da vi ser dem jævnligt i vores vuggestue.  

Tidlig indsats
Det er vigtigt med en tidlig indsats for at hjælpe de børn, der er særligt udfordrede enten psykisk, fysisk, socialt eller sprogligt. Vi bruger disse eksterne fagpersoner i åben rådgivning med forældres accept. Desuden har vi et 0-3-årsteam som mødes en gang i kvartalet. Her kan det pædagogiske personale få sparring vedr. børn og egen praksis. Dette foregår anonymt, og forældre kan inviteres med til mødet. 

Har det enkelte barn et behov for en særlig indsats, laver vi i samarbejde med jer forældre en indstilling til PPR.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

12 + 9 =