Forældresamarbejde

Kontakt os

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag kl. 06.45 – 16.45
Tirsdag   kl. 06.45 – 16.45
Onsdag  kl. 06.45 – 16.45
Torsdag  kl. 06.45 – 16.45
Fredag    kl. 06.45 – 15.45

Forældresamarbejde

Samarbejdet 

I dagtilbudsloven står der vedrørende forældresamarbejde og forældrebestyrelser:

  • 7 stk. 2 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
  • 7 stk. 5 Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole…….  

I Vuggestuen Fjordløkken prioriterer vi et ligeværdigt forældresamarbejde højt. Et godt samarbejde beror på tillid, respekt og dialog. Vores samarbejde omkring jeres barn skal være meningsfuldt, og sammen skal vi dele den viden, I og vi har om jeres barn. På den måde lærer vi barnet bedre at kende, og via god dialog kan I som forældre hjælpe os til at forstå barnets behov og interesser bedre. På det grundlag kan vi fælles bane vejen for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse både i hjemmet og i vuggestuen.

Derfor er det vigtigt:

  • at vi i hverdagen har en gensidig dialog, både ved modtagelsen og afhentningen, så vi sammen understøtter barnets udvikling og læring. Vi ved, at I som familier ofte har travlt om morgenen, men husk at videregive vigtige informationer som for eksempel, at barnet har sovet dårligt om natten. Brug få minutter på at få barnet i gang med en leg, finde en ven eller et skød hos en voksen.
  • at vi løbende orienterer jer om, hvordan jeres barn trives i vuggestuen.
  • at der foregår et samarbejde i forhold til de rutiner barnet møder i hverdagen både i hjemmet og i vuggestuen. Barnet har brug for, at vi samarbejder, fx om at gøre barnet selvhjulpen. Det er vigtigt, at vi snakker sammen om, hvad vi lige netop har fokus på for at fremme barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Et eksempel kunne være, at barnet ikke altid bæres, men selv går ind og ud ad vuggestuen. Det er med til at give barnet selvværd, og hvis vi i for stor udstrækning gør ting for barnet, som det godt kan klare selv, er vi med til at hæmme det i dets udvikling.
  • at I føler jer velkomne i vuggestuens fællesskab og deltager i vuggestuens arrangementer og lærer personale, børn og forældre at kende.
  • at I som forældre fortæller os om vigtige forandringer i familien/barnets liv, fx sygdom, skilsmisse eller dødsfald. Så kan vi bedst muligt tage hånd om jeres barn.  
  • at I følger med i skriftligt materiale som informationer, nyhedsbreve og diverse oplysninger. Dette sendes ud på Aula eller hænges op på stuens opslagstavler. Her prøver vi at give en indsigt i og forståelse for vuggestuens hverdag via beskrivelser og fotos.
  • at I er opmærksomme på diverse deadlines og tidspunkter i forbindelse med ferier og arrangementer – og overholder dem. Så får vi mulighed for at fordele ressourcerne bedst muligt til fordel for børnene.

Forældesamtaler

Opstartsmøde
Inden jeres barn starter i vuggestuen, inviterer vi jer til et opstartsmøde. Vi vil rigtig gerne høre om jeres barns liv indtil nu, dets vaner, eventuel sygdom m.m. Vi fortæller om vuggestuens hverdag, rytme og rutiner, og hvordan vi vægter tæt dialog. Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og afstemme gensidige forventninger til hinanden. 

3-månederssamtale:
Er en samtale om, hvordan jeres barn trives. Vi taler også om, hvordan den første tid har været for jeres barn og jer i vuggestuen, og hvad vi sammen fremadrettet skal have fokus på. 

2,5-årssamtale:
Er en samtale om jeres barns trivsel og udvikling, og hvad vi fælles skal have særligt fokus på indtil barnets børnehavestart.

Når børnehavetiden nærmer sig udfylder I og stuen et overgangsskema, som derefter sendes til barnets kommende børnehave.

Behovssamtale:
Der er altid mulighed for at aftale en tid til en samtale, hvis I har brug for det. Vi vil gerne på forhånd vide, hvad I ønsker at tale om, så vi har mulighed for at forberede os ordentligt. Hvis det er os der har brug for en snak, kommer vi til jer, og vi fortæller selvfølgelig også, hvad vi gerne vil drøfte med jer.

Forældremøder og arrangementer:

I forbindelse med vores årlige generalforsamling i efteråret holder vi også et forældremøde. Indholdet ved forældremødet varierer fra år til år. Aftenen er delt op i to afdelinger, først generalforsamling og så forældremøde. 

Forældrekaffe:
Forældrebestyrelsen står for at invitere til forældrekaffe. Datoer og tidspunkter for forældrekaffe kommer på vuggestuens årshjul, og tidspunkterne sendes også ud på Aula, når tiden nærmer sig.

Familie- og legepladsarbejdsdag:
Hvert forår holdes der en arbejdsdag, hvor man hjælper med at vedligeholde vuggestuens legeplads og naturområdet. Sandkassen skal have nyt sand, ukrudt og tidsler fjernes, grene beskæres og meget andet gøres. 

Hjælpen er af stor betydning og kommer alle børnene til gode, ved at de kan færdes på en legeplads, som fremstår indbydende og i orden.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

5 + 6 =